MEVCUT BİLİRKİŞİLERLERİN YENİDEN BAŞVURU YAPIP YAPMAYACAĞIYLA İLGİLİ İLAN

    Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 04/10/2018 tarihinde yayımlanan Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyurusu gereğince, Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icraa edenlerden Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Niğde illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere 2019 yılı Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

   Bakanlığımızın 04/10/2018 tarihli ilanının “Diğer Hususlar” kısmının 2. maddesinde belirtilmesine rağmen kurulumuza halen listede olan bilirkişilerden yeni dönemde bilirkişilik için başvurup vurmayacakları konusunda sıkça sorular gelmektedir.

   2018 yılı bilirkişi listemizde kayıtlı ve sicil almış olan 2210 bilirkişi, Bilirkişilik Yönetmeliği 43.maddesinin 2.fıkrasına göre 3 yıllığına görevlendirilmiş ve yetki belgesi verilmiştir. Bu nedenle mevcut listedeki bilirkişilerin yeniden başvurmalarına gerek yoktur.

   Ancak, Bilirkişilik Bölge Kurulumuzun 04/10/2018 tarihli başvuruya ilişkin ilanının “Başvuru Usulü” kısmının 4.maddesi gereği, Bakanlığımızın 09/03/2018 tarihli ilanındaki EK-1 ve EK-2 ‘ye göre dal ve alt dal konusunda güncelleme isteyen bilirkişilerin bu taleplerini, sistem üzerinden e-imzayla değil, bölge kurulumuza fiziki dilekçe ile yapmaları gerekmektedir

   İlanen duyrulur.

SİTEMİZİ
 
2017 | Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu
Kışla Mahallesi, Egebagatur Bulvarı No:254 Yüreğir/Adana