Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
20.05.2022

T.C. 
ADANA
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU


2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
 

Kurulumuzun 20.05.2022 tarih ve 2022/9 sayılı toplantısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine 31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.03.2022 tarihinde yayımladığı 2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları için Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru ile 04.03.2022 ile 13.03.2022 tarihleri arasında yapılan Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde;

1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hali hazırda listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlardan, Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek web sitemizde bulunan sorgulama sayfasında başvurucuların bilgisine sunulmuştur. İlgililer başvurularındaki eksikliklerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve Güvenlik Kodu girmek suretiyle öğrenebileceklerdir. 

2. Bilirkişilik başvurusunda bulunup başvuru evrakında eksik belgeleri bulunanların, eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi https://bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 20.05.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden sadece başvuru dosyasında bulunan evraklarına göre değerlendirme yapılacaktır.

4. Bilirkişilik başvurularının eksik evrak yönünden incelenmesi, başvurucunun UYAP sisteminden seçmiş olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminden seçilmiş olan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

5. Başvurucuların yaptıkları sorgulama sonuç ekranında eksik belgelerine ilişkin bir ibare görememeleri halinde herhangi bir evrak yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.

6. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik  belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir.

7. Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

8. “Diğer Belgeler” ve "Genel Talep Dilekçesi" sekmelerinden isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, yasaklılık cezası bulunmadığına dair yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmelerden gönderilecektir.

9.Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ya da bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan başvurucuların bilirkişilik yapacakları uzmanlık alanlarında en az beş yıl fiilen çalışmışlığın ispatı bakımından sadece diploma, SGK kaydı, oda belgesi, vergi kaydı veya ruhsat ve benzeri belgelerin sunulmasının tek başına bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını ispat etmek için yeterli olmayacağı hususuna özellikle dikkat edilmelidir.

10. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evraklarının içerikleri açısından ve taleplerin uygun olup olmadığı yönünden değerlendirilme yapılmamıştır. Bu kişilerin başvuruları eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Başvuru belgelerinde eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin başvurularının kabul edileceği, eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların başvurularının kabul edileceği yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir.

11. İş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 20.05.2022

T.C. KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kışla Mahallesi, Egebagatur Bulvarı No:254 Yüreğir / Adana

Telefon

Santral: (0322) 455 50 00 / 2452 - 2456

E-Posta

adanabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu